Rød sommerleir 2003

Timeprogram

8.-13. juli, Strand leirsted, Osterøya ved Sandefjord

[Tilbake til hovedsida] [Nærmere omtale av programmet her.]

Ajour 6. juli 2003

Tirsdag 8. juli

Onsdag 9. juli

Torsdag 10. juli

Fredag 11. juli

Lørdag 12. juli

Søndag 13. juli

Flere seminarer. Pionerleir med erfarne ledere for barn i skolealder.