Rød sommerleir 2003

Om programmet

[Til hovedsida] [Programmet time for time]

Leirens røde tråd er en kritikk av det kapitalistiske systemet vi lever i og en diskusjon om veien eller veier fram til et samfunn uten krig og utbytting. Temaene er aktuelle: Palestina, Irak, Afghanistan og Norge som imperialistmakt i Midtøsten.
Tirsdag forteller Lars Akerhaug om den aktuelle situasjonen for det palestinske folket og "Veikart for fred". Han er aktiv i Palestinakomiteen.
Tirsdag kveld forteller Erling Folkvord om situasjonen for det kurdiske folket. Han har som mange veit skrevet bok om Kurdistan sammen med fotografen Veronika Melå. På leiren vil han fortelle om situasjonen for kurderne etter USAs okkupasjon av Irak.
Norge som imperialistmakt i Midtøsten skal Jon Michelet fortelle om fredag kveld.
Dette vil også være temaet på et av seminarene onsdag, der omlegginga av den norske forsvarspolitikken, Natos rolle og verneplikten tas opp. Her vil også SVs nye linje diskuteres. Innledning ved Per Gunnar Skotåm.
Den nye EU-kampen blir tema onsdag. Hva skjuer med utviklinga av EU? Vil EU kunne bli en motvekt mot USA, som mange hevder? Eller vil USA og EU utvikle en sterkere rivalisering i Europa? Har Irak-krigen splitta EU? Hva er "Konventet" og hvordan går unionsbestrebelsene i EU? Innledning ved Per Gunnar Skotåm.
Om kvelden onsdag kommer journalist i Klassekampen Magnhild Folkvord og innleder om "Hvem i Norge vil tjene og hvem vil tape på et norsk medlemsskap i EU"?
At kapitalismen undertrykker og ubytter kvinnene, er mange revolusjonære og radikale mennesker enige om. Men finnes det ikke også noe som heter patriarkatet (mannsmakta)? Blir det lett glemt? Når unge jenter og kvinner blir oversvømmet av reklame, filmer og videoer med ett bestemt budskap. Hvem er det som kommer med det? Vi spør: "Inn i skapet?" Moderskapet, ekteskapet, klesskapet, toalettskapet - patriarkatets revansj eller veien til jenters lykke? Fredag vil Turid Kjernlie og Astrid Melheim i AKPs kvinneutvalg innlede til diskusjon.
Kvinnenes stilling i arbeidslivet er et sentralt tema torsdag kveld når Samordningsgruppa for sekstimersdagen ved Maren Rismyhr vil vise en historisk gjennomgang av kampen for normalarbeidsdagen, hva som skjer nå og veien videre. Arbeidsgiverne ønsker å fjerne de kollektive avtalene i arbeidslivet, både når det gjelder lønn og arbeidstid. Den talende tittelen er "Skal enhver bli sin egen lykkes smed?"
Et annet klassekamptema handler om skolen. Høyres angrep på folkeskolen, den nye privatskoleloven, de nye endringene for videregående skole - hvorfor settes alt dette i gang? Hvor kommer det fra? Hva fører det til for kravet om lik rett til utdanning? Hva blir klasseskillene? Hvilken sammenheng har endringene med Gats og EU? Her blir det flere innledere. Dagen er torsdag og temaet er kalt "Flere byer i Belgia?" Innledning ved Romy Rohmann, Asgeir Bell og Terje Valen.
Mange deltakere på leiren vil delta i valgkamp for RV (dette er ikke noe kriterium for å komme på leir!). Alle temaene vil antakelig være nyttige for dem som skal ut på stands og diskutere. Samtidig er noen seminarer tenkt spesielt som valgkampseminarer. Det gjelder skoletemaet torsdag, og det gjelder to seminarer onsdag. Der jobber vi med et seminar om Fremskrittspartiet og ett om forsvarspolitikken som vi har nevnt ovenfor.
Hvor går SV? Er SV-ledelsen villig til å legge sitt Nei til EU og NATO på hylla for å komme i regjeringsposisjon med Arbeiderpartiet? Er SV blitt et "ansvarlig budsjettparti" i kommunestyrene? Er SV i ferd med å bli det nye administrasjonspartiet av kapitalismen? Erling Folkvord gjør nå en grundigere undersøkelse av SV sin praksis, og vil legge fram den på leiren. Søndag formiddag.

Hvis kapitalismen er et ubrukelig redskap for folk flest til å skaffe seg et godt liv. Hvis kapitalismen uvegerlig må føre til konflikter, kriser, sult og krig: Er det ikke på tide å trekke diskusjonen om sosialisme, kommunisme og revolusjon ned på bakken og hjem til Norge? Er revolusjonen farlig? Fremmedartet? Hva er framskrittet? Hva er forutsetningene for å få det til? Her blir det flere innspill til diskusjon, bl.a. fra Jorun Gulbrandsen, Jon Michelet og Marte Mjøs Persen. Lørdag formiddag.

I den utopiske litteraturen er det flere forfattere som beskriver det klasseløse samfunnet slik de ser det for seg. Slike fortellinger gir ofte luft og rom for tanker om alternativer og nye muligheter for menneskenes liv. Ingrid Baltzersen vil torsdag legge fram eksempler under tittelen "Kommunisme og feminisme i utopisk litteratur".
Flere seminarer. Det kommer stadig nye innspill, og vi forsøker å ta vare på dem. Bl.a. vil det bli en diskusjon om Stalins Sovjet der Mathias Bismo og Kristine Nybø innleder. Vi forsøker å få til et seminar om aktuell miljøkamp. Ulike organisasjoner som har medlemmene sine på leir, er hjertelig invitert til å lage seminarer om ettermiddagen. Noen vil lage et seminar om AKP sin avis akp.no fredag ettermiddag. Vil noen lage et seminar om valgdebatter, skal vi få til det. Vi forsøker også å få tak i noen politiske filmer som kan vises for interesserte om kveldene.
Hilsen Sommerleirkomiteen