Raud sommarleir 2005

Komma seg til Nærsnes

Det går buss frå Oslo bussterminal til Nærsnes - buss 251.

Bussen tek ein dryg time time
og går måndag-fredag, klokka

 • 06.08
 • 08.45
 • 10.45
 • 12.45
 • 14.15
 • 15.00
 • 15.30
 • 16.00
 • 16.30
 • 17.00
 • 17.30
 • 18.45
 • 20.38
 • 22.58

Sjå også www.trafikanten.no - eller last ned rutehefte

Køyre frå Oslo: