Rød sommerleir 2003 - påmelding

[Tilbake til hovedsida]

Fyll ut dette skjemaet og send til:

Rød Sommerleir 2003
Osterhausgata 27
0183 Oslo

eller klipp opplysningene inn i en e-post og send til en av disse:

Jeg /vi melder oss på Rød Sommerleir 2003 (8.-13. juli)

Navn på alle deltakere, sett alder i parentes:

Adresse:

E-post:

Telefon:

Jeg/vi deltar fra (dato) til (dato)

Vi regner med å bruke følgende transportmiddel:
Vi ønsker å bli hentet på stasjonen: Ja/nei
Vi ønsker å bli kontaktet dersom det er mulig med fellesskyss: Ja/nei

Jeg /vi ønsker mer informasjon om pionerleiren tilsendt: Ja/nei

Merknader (f.eks opplysninger barnehagen på leiren bør vite):